Spelregels

Het doel van dit online platform is zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te geven hun stem te laten horen over het project.

  • Je kan zelf een bijdrage leveren, zonder dat je je hiervoor kenbaar moet maken of moet registreren.
  • Indien je wil reageren op bijdragen van andere deelnemers, moet je je hiervoor wel registreren.

Hoe we met de data die we verzamelen omgaan lees je na in het privacy statement. Op deze pagina vind je de spelregels van het online debat terug.

Het online debat (bijdragen en reacties) zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het geheel open en constructief kunnen houden. Bijdragen of reacties die niet aan de regels voldoen kunnen verwijderd worden van het platform.

Regels:

  • Bijdragen die geen betrekking hebben op tot het project kunnen door de moderatoren geweigerd worden.
  • Bijdragen die bestempeld kunnen worden als racistisch, haatdragend, beledigend, kwetsend ... worden verwijderd door de moderator.
  • Bijdragen die gericht zijn op personen (bijv. persoonlijk gerichte antwoorden of commentaren) worden verwijderd door de moderator.
  • We houden het project transparant en eerlijk. Gebruikers die willen meewerken met valse of misleidende profielen (er is geen aannemelijke voornaam of naam ingegeven (bijv. X7zg3 of Darth Vader)) worden verwijderd door de moderator.
  • De inhoud van bijdragen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
  • Bijdragen die niet geformuleerd zijn in het Nederlands of het Frans kunnen geweigerd worden.
  • Bijdragen die beschouwd kunnen worden als (verdoken) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, kunnen verwijderd worden door de moderator.

Een IP-adres of een profiel dat de regels niet respecteert kan geblokkeerd worden.