Hecht jij belang aan de verkeersveiligheid in jouw stad of gemeente?

Als lokaal bestuur draag jij dagelijks bij aan meer verkeersveiligheid - dat weten we en daar zijn we je dankbaar voor. Maar het horen van de stem van alle inwoners is een uitdaging, en daar willen we jou met #VeiligOnderweg bij helpen.

#VeiligOnderweg moedigt actieve burgerparticipatie aan. Je toont als bestuur je betrokkenheid bij het thema verkeersveiligheid en moedigt inspraak aan. Dit leidt tot een groter gevoel van gemeenschapszin en betrokkenheid bij lokale vraagstukken.

Dankzij de feedback en data die we verzamelen, krijg je waardevolle inzichten in de uitdagingen en behoeften van burgers op het gebied van mobiliteit.

Kosteloos meewerken als lokaal bestuur

Je kan #VeiligOnderweg steunen door de communicatieset te downloaden en het project in de kijker te zetten op jouw kanalen.

Deel #VeiligOnderweg met jouw inwoners, en verzamel zo (meer) data voor jouw stad of gemeente. De ingediende locaties zijn immers vrij en kosteloos raadpleegbaar op de website.

Download de communicatieset

Uitgebreidere data?

Heb je liever uitgebreidere data over de verkeersveiligheid in jouw stad of gemeente of een bevraging op maat? Contacteer ons en ontdek het aanbod.